Internasjonale organer

Den europeiske menneskerettsdomstolen
Den europeiske menneskerettsdomstolen er en overnasjonal domstol for menneskerettigheter.
Human Rights Internet
Canadisk nettsted med informasjon om menneskeretter.
ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
ICANN har ansvaret for IP adresser, administrasjon av domenenavn mv. ICANN er en "non profit" sammenslutning.
International Association of Young Lawyers
Organisasjonen holder møter og kurs for unge advokater. Organisasjonen skal også fremme vennskap og samarbeid mellom unge advokater over hele verden.
International Bar Association
Internasjonal organisasjon for advokater. Foreningen arrangerer bl.a. internasjonale konferanser.
International Centre for Commercial Law
Nettstedet rangerer advokatfirmaer i mange land, bl.a. Norge, og gir vurderinger av hvilke firmaer som er gode på de forskjellige fagområdene.
International Chamber of Commerce (ICC)
ICC står bak Incoterms, som er et standardisert regelsett en kan vise til i internasjonale kontraktsforhold for å lette arbeidet med utformingen av kontrakten.
International Court of Justice
Domstolen holder til i Haag og er et FN-organ. Den løser tvister mellom stater.
International Criminal Court
FN-basert domstol. Permanent internasjonal domstol som behandler alvorlig kriminalitet mot det internasjonale samfunn, herunder krigsforbrytelser og folkemord. Domstolen har sete i Haag.
Nordisk samarbeidsråd for kriminologi
Rådet fremmer forskning innen kriminologi og gir råd til de skandinaviske regjeringene.
Rettsveven
Denne siden er laget som et hjelpemiddel for å lette tilgangen til og oversikten over en del sentrale emner i internasjonal rett av betydning også i relasjon til norsk rett.
Uncitral
United Nations Commission on International Trade Law.
United Nations Treaty Collection
Oversikt over FN-traktater
World Intellectual property Organization
WIPO har hovedkontor i Geneve. Det er en internasjonal organisasjon på immaterialrettens område.
World Legal Forum
Guide til advokatfirmaer over hele verden. Norge er inkludert.
World Trade Organization
Nettsted for Verdens Handelsorganisasjon.