Generelt

Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonOffentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Altinn
Her finner du elektroniske skjemaer for moms, statistikk, selvangivelse, årsregnskap og mer til. Gjennom Altinn er det lettere å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Brønnøysundregistrene
Informasjon om Foretaksregisteret, Enhetsregisteret, Motorvognregisteret mm. Muligheter til å søke i databasene.
Easyfind
EasyFind er et system for tilgang til norske rettskilder m.m. gjennom elektroniske databaser. Konseptet består av en serie rettskildedatabaser som er tilpasset separate rettsfelt og bransjer. Betalingstjeneste.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Gyldendal rettsdata
Tilbyr mange betalingstjenester, bl.a. Karnov online. Ny teknologi og ny design fra 16. januar 2002.
Infotjenester AS
Betalingstjeneste. Oppslagsverk om skatt, merverdiavgift, arbeidsmiljøloven, ferieloven, internkontroll, trygdretett og regnskap. Beregnet på private og offentlige virksomheter.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonLexdoor
Verktøy for arbeid med avtaler. Tilbyr også advokattjenester. Betalingstjeneste.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Lovdata
Dette er det viktigste nettstedet for juridisk informasjon. Her finner du alle lover og forskrifter i oppdatert stand. De nyeste dommene fra Høyesterett og lagmannsretten er også tilgjengelig. Alt dette er gratis på internett. I tillegg tilbyr Lovdata betalingstjenester med komplette søkemuligheter i bl.a. store databaser over avsagte dommer. Du kan nå benytte det nye og forbedrete grensesnittet WebSir for betalingstjenestene over internett.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonMinside
Minside er et offentlig servicekontor på Internett.Offentlige tjenestetilbud er samlet i èn individuelt tilpasset internettportal. Gjennom Minside får alle innbyggere en egen skreddersydd side.
Offentlig nettsted.Namsfogden
Namsfogdene i de fire største byene er egne enheter direkte underlagt Politidirektoratet. Disse 4 store namsfogdene skal fungere som kompetansesentra for resten av politietaten på de sivile gjøremålene.
Offentlig nettsted.Offentlige servicekontorer
Offentlige servicekontorer - OSK er kvalifiserte førstelinjetjenester som gir informasjon og utfører enklere, regelstyrt saksbehandling både for kommunale og statlige etater.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Regelhjelp.no
Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket. På Regelhjelp.no vil du finne de viktigste kravene virksomheter i din bransje skal forholde seg til. Regelhjelp.no omfatter kravene for ti bransjer. Innen utgangen av 2007 skal nettstedet ha informasjon om alle bransjer.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Regjeringen og departementene (Odin)
Dette er et av de viktigste nettstedene for juridisk informasjon. Du finner bl.a. Odelstingsproposisjoner, som inneholder regjeringens forslag til lover med begrunnelse. Etter at loven er vedtatt, blir dette viktige lovforarbeider som gir holdepunkter for tolkningen av loven. Odin inneholder også et vell av informasjon fra departementene, bl.a. rundskriv, høringsnotater, informasjonsbrosjyrer osv. Nettstedet oppdateres kontinuerlig.
Rettssamfunnet
Interaktivt nettsted med informasjon om hvordan rettssamfunnet fungerer.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Stortinget
Her finner du bl.a. komplett informasjon om Stortingets behandling av alle lovforslag.
Offentlig nettsted.Tinget.no
Stortingets sider for ungdom.