Gratis rettshjelp

Advokatvakten
Medlemmer av Advokatforeningen gir inntil 30 minutter gratis konsultasjon på advokatvakten. Det er etablert advokatvakt til faste tider de fleste steder.
Fri rettshjelp
Oversikt fra Justisdepartementet om fri rettshjelp. Det kan gis fritt rettsråd og fri sakførsel. I de fleste tilfeller må man betale en egenandel dersom man er berettiget til fri rettshjelp. Som regel må du ha inntekter under en minstegrense for å kunne få fri rettshjelp.
Fylkesmennene
Hovedreglene er at fylkesmennene behandler søknader etter lov om fri rettshjelp. Som regel må det betales en egenandel. Se Paragrafens oversikt over fylkesmenn med egne nettsider.
Jurk.no
JURK drives av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo, og yter gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder.Tilbudet gjelder kvinner over hele landet, og det er ingen inntekstgrenser. All hjelp er gratis.
Jushjelpa i Midt-Norge
Består av ca 20 rådgivere som alle er godt i gang med jusstudiet. Kontor i Trondheim.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Juss-Buss
Drives av juss-studenter i Oslo. Nettstedet inneholder mange informative brosjyrer som er utarbeidet av Juss-Buss.
Jussformidlingen
Drives av juridiske studenter ved Universitetet i Bergen.
Jusshjelpa i Nord-Norge
Drives av viderekomne jusstudenter ved Universitetet i Tromsø
Offentlig nettsted.Oslo kommune Fri rettshjelp
Fri rettshjelp yter bistand etter lov om fri rettshjelp. Dette innebærer at klientene kan måtte betale en egenandel.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!www.fri-rettshjelp.no
Informasjon om fri rettshjelp. Privat nettsted som drives av jurister.