Medier og aviser

Jusnytt
JusNytt gir leserne nyheter, artikler, debatt og tilgang til en omfattende samling med kildemateriale. JusNytt har definert tre hovedområder som dekkes fortløpende.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!JussNett Avis
Juridiske nyheter.
Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonNettnemnda
Nettnemnda er en klageinstans som skal håndheve etiske regler for internett. Nemnda kan treffe vedtak som er bindende for virksomheter som har forpliktet seg til å godta de nettetiske regler.
Norsk Presseforbund
Norsk Presseforbund er et fellesorgan for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Pressens faglige utvalg er et underutvalg. Utvalget tilbyr klagemulighet ved presseetiske overtramp og faktiske feil i reportasjer.
Norsk Redaktørforening
Sidene inneholder bl.a. stoff om presseetikk og juridiske emner relatert til media.
RettsNorge
RettsNorge er en uavhengig ikke-offentlig nettavis som har som mål å holde oppsyn og kontroll med det norske rettsvesen. "Vi skal bringe leserne inn i aktuelle og betente temaer som media til nå ikke har turt å skrive om."
Offentlig nettsted.Statens mediefovaltning
Statens medieforvaltning er et forvaltningsorgan for allmenne mediespørsmål under Kultur- og kirkedepartementet. Behandler bl.a. søknad om konsesjon for kringkasting og pressestøtte.