Velg quiz

Quizene er tilpasset noen emner i pensum p� videreg�ende skole, 1 �r. Form�let er � gi inspirasjon til litt underholdning mellom emnene. Maks poengsum per test er 100. Ett minuspoeng for hvert gale svar, samt minus 10 poeng hver gang man har ett eller flere gale svar.