Siste oppføringer i JussGuidenAdvokat John Berg
Advokatfirmaet Advokatservice ble etablert i 1990. Advokat John Berg er firmaets leder. Advokat Berg har praksis som advokat fra 1990. Advokatservice tilbyr rådgivning i familiesaker, barnefordelingssaker, barnevernssaker, ekteskapssaker, ektepakt, testament, særeie og samboerforhold.

1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Arverett og skifte
 • Barnevernsrett
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Forsikringsrett
 • Fri rettshjelp
 • Nettstedet er nytt.Nettsted med muligheter for online tjenester og kommunikasjonKraft Advokat
  KRAFT Advokatfirma tilbyr løpende rådgivning med handlekraft og fokus på løsninger. Vi gir råd til klienter om hvordan de kan forholde seg til omverdenen og hvordan de kan forstå regler. Kraft Advokatfirma kjennetegnes ved aktivt bidrag til bedriftens verdiskapning og å finne positive løsninger for enkeltpersoner. Ved handlekraft og forståelse skapes felles løsninger.

  1 advokat som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Erstatningsrett
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Konkurs og gjeld
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Advokatene Bjørnli, Grinvoll & Aase
  Driver alminnelig praksis med hovedvekt på familie- og arverett, barnevern, arbeidsrett, faste eiendoms rettsforhold og strafferett, herunder bistand til fornærmede, voldsoffererstatning mm.

  4 advokater som dekker følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arverett og skifte
 • Familie, barn, ekteskap
 • Fast eiendom
 • Strafferett