Arv

Sammensatt skifte

Når en ektefelle dør, skal det foretas skifte både mellom den andre ektefellen og avdødes dødsbo og mellom arvingene i dødsboet. Dette kalles sammensatt skifte.
Les mer »

Privat skifte av dødsbo

Privat skifte er den vanligste formen for oppgjør av dødsbo. Arvingene ordner da selv med fordelingen av det avdøde etterlot seg.
Les mer »

Melding om dødsfall til tingretten.

Ved dødsfall skal lensmannen eller tingretten underrettes. Begravelsesbyrået ordner normalt med dette på vegne av familien.
Les mer »

Offentlig skifte av dødsbo

Offentlig skifte betyr at tingretten har ansvaret for fordelingen av det en avdød etterlater seg. Som regel overlates arbeidet med boet til en advokat.
Les mer »

Proklama

Arvingene kan få oversikt over avdødes gjeld ved å ustede proklama. Fordinger mot avdøde som ikke meldes i henhold til proklamaet, faller bort.
Les mer »

Arv etter loven

Hvem er arvinger etter loven?
Les mer »

Uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo etter avdøde. Men hva innebærer det?
Les mer »

Testamenter

Ved opprettelse av testamenter er det svært viktig å være nøye med den formelle fremgangsmåten.
Les mer »

Eksempel på testament

Paragrafen presenterer et eksempel på hvordan et testament kan se ut.
Les mer »

Arveavgift

Paragrafen gir en oversikt over reglene om arveavgift.
Les mer »