Ekteskap
Ditt navn eller alias (brukes til highscore)

1) Kan to personer av samme kjønn gifte seg?
Nei, men de kan inngå registrert partnerskap, som langt på vei medfører de samme rettsvirkninger som ekteskap
Ja
Nei, de må nøye seg med bare å leve sammen

2) Medfører et ekteskap at alt som tilhører ektefellene skal tilhøre begge i fellesskap?
Nei, utgangspunktet er at hver fortsatt råder over sitt
Ja, alt de eier blir sameie

3) Kan en ektefelles fordringshavere ta dekning i det den andre ektefellen eier?
Ja, man er ansvarlig for ektefellens gjeld
Nei, de må holde seg til det som eies av den som skylder penger

4) Hva er en ektepakt?
Et løfte om å gifte seg
En ekte kontrakt
En formbundet avtale mellom ektefeller

5) Hvordan får en ektepakt virkning overfor ektefellenes fordringshavere?
Ved at ektepakten blir inngått
Ved tinglysing
Ved at ektepakten deponeres hos en advokat

6) Hva er felleseie?
Noe to eller flere eier sammen
Noe som eies av fellesskapet representert ved staten eller kommunen
Ektefellers midler hvis de ikke er gjort til særeie. Felleseiet skal som utgangspunkt deles mellom ektefellene når et ekteskap opphører

7) Hva er skjevdeling?
Når en kake deles slik at det ikke blir skjært rette kanter på stykkene
Når en ektefelle kan kreve at midler som er felleseie holdes utenfor delingen ved ekteskapets opphør
Når en konkursskyldners midler deles mellom kreditorene på en måte som gjør at ikke alle får likt

8) Hva er særeie
Midler som ikke er gjenstand for deling når et ekteskap opphører
Midler som eies på en særlig original måte
Noe som eies av en sær person