Mekling

Karakteristiske trekk ved domstolsbehandling, voldgift og advokatmegling

En oversikt over de karakteristiske trekkene ved ulike former for konfliktløsning.
Les mer »

Avslutning av mekling

Momentliste som viser viktige punkter i forbindelse med avslutning av mekling ved advokat.
Les mer »

Advokatens rolle som rådgiver i mekling

Advokat Dag Røed er mye brukt som foredragsholder i forbindelse med opplæring av advokater til meklingsoppdrag. Paragrafen presenterer her disposisjon til hans foredrag om advokatens rolle som rådgiver i mekling.
Les mer »

Hvordan forberede seg til barnemekling

Skal man til mekling om foreldreansvar, daglig omsorg for barn og samværsrett, er det lurt å forberede seg. Men hva skal man forberede seg på?
Les mer »

Forliksrådene

En sivil tvist begynner med en forliksklage til det stedlige forliksrådet.
Les mer »

Konfliktrådene

Konflikrådene mekler i tilfeller hvor noen har påført andre en skade. Fra 1. januar 2004 er ansvaret for konfliktrådene overført fra kommunene til staten.
Les mer »

Rettsmekling

Rettsmekling foregår ved hjelp av en dommer som mekler. Enkelte domstoler deltar i en forsøksordning med rettsmekling. Flere domstoler har kommet med i ordningen fra 1. januar 2005.
Les mer »