Oppdatering av jusskunnskaper

(Skrevet 12.08.2001 )

Det er en krevende oppgave for praktiserende jurister å holde sine juridiske kunnskaper oppdatert. På hvilken måte kan internett være et hjelpemiddel til dette?

De viktigste rettskildene er lover, retningsgivende rettspraksis fra Høyesterett og forskrifter. Alle nye lover og forskrifter samt endringer i lover og forskrifter publiseres i Norsk Lovtidend. Her blir det også publisert informasjon om når lover og forskrifter trer i kraft. Norsk Lovtidend legges ut på Lovdatas internettsider og er gratis tilgjengelig. På Stortingets nettsider legges også lovvedtak ut gratis. Du finner dem under ”Beslutninger fra Odelstinget”. På nettsidene til de forskjellige departementene er det også informasjon om viktige regelendringer. Disse sidene finnes på regjeringens informasjonstjener Odin.

Lovdata legger ut alle nye dommer fra Høyesterett gratis i en kortere periode etter at avgjørelsene er avsagt. Avgjørelsene legges normalt ut ca 2 uker etter at de er avsagt, og blir liggende 3 – 4 måneder. På Høyesteretts nettsider finnes det også informasjon om nye, viktige avgjørelser fra Høyesterett.

Næringsdrivende kan finne mye informasjon om regelendringer i artikler som legges ut på nettsidene til de store advokatfirmaene.

Alle disse nettstedene finner du ved å benytte Paragrafens jussguide.