Juss på nettet

(Skrevet 24.05.2001 )

Det er store mengder juridisk informasjon på internett. Vi tror at internett blir en meget sentral kilde til slik informasjon både for fagfolk og for den enkelte i fremtiden. Men det er ikke alltid like lett å finne det en leter etter. En må også være skeptisk til den informasjonen en finner. Det er ikke alle nettsteder en kan stole på, og det er heller ikke alle som oppdaterer nettsidene sine. Vi i Paragrafen.no prøver å legge forholdene til rette for at du lett skal finne frem til informasjon du kan stole på.

Det viktigste juridiske nettstedet i Norge er Lovdata. Lovdata legger ut bl.a. lover og forskrifter og oppdaterer samlingen hele tiden. Lovdata finner du ved å bruke Paragrafens JussGuide. Det er lenker til Lovdatas hovedside og direkte til de viktigste undersidene.


Et annet sentralt nettsted er Odin - Regjeringens informasjonstjener. Her finner du bl.a. lovforarbeider (Odelstingsproposisjoner) og offentlige utredninger. På Stortingets nettsider finner du den videre gangen i lovgivningsprosessen. Den viktigste informasjonen om lover på dette nettstedet finner du ved å slå opp på innstillingene fra komiteene til Odelstinget.

Mange advokatfirmaer har også egne nettsteder hvor de presenterer sine tjenester. Flere firmaer legger også ut interessante fagartikler. Du finner frem gjennom Paragrafens JussGuide eller et søk på "Finn din advokat" - oversikten.

Flere domstoler har egne nettsteder. Den viktigste domstolen er Høyesterett. Avgjørelsene i Høyesterett er retningsgivende for de andre domstolene. Høyesteretts nettsider inneholder sammendrag av de viktigste nye avgjørelsene i Høyesterett.

Mange offentlige organer er representert på nettet. Eksempler på slike offentlige organer er direktorater, tilsyn, ombudsmenn, råd og utvalg. Flere av disse nettstedene er meget gode, og du kan finne en stor mengde informasjon.

Leter du etter opplysninger om bestemte emner, anbefaler vi Paragrafens søkesystem. Finner du ikke det du leter etter, bør du prøve å søke etter et beslektet ord. Søkesystemet omfatter ikke de store nettstedene Lovdata og Odin. Disse har egne søkesystemer som kan benyttes direkte.

Ellers kan vi anbefale JussNett Avis, som gir en løpende oppdatering av nyheter på juridisk sektor. Flere nettsteder inneholder blanketter og formularer du kan benytte. Paragrafens JussGuide gir en samlet oversikt over nettsteder med slike tjenester.

Paragrafen tar sikte på å liste alle de seriøse nettstedene på juridisk sektor i Norge innenfor de sentrale områdene. Etter hvert kommer det også lenker til juridisk informasjon i andre land. Her tar vi imidlertid bare sikte på å ta med de aller viktigste nettsidene for at du ikke skal drukne i informasjon.