Regler for bevisføring

(Skrevet 16.03.2003 )

Relaterte artikler
Hva kan brukes som bevis i rettssaker i Norge? Hovedprinsippet er at det er fri bevisføring, men det er noen unntak.Mange tror de ikke vil vinne frem med rettsak fordi de ikke har klare bevis. De skulle bare visst at det meste kan fremføres som bevis, alt fra vitner til email og selvskrevne notater.

Forfatteren driver til daglig rettshjelpvirksomhet i firmaet WebJuristen.

Norsk rett bygger på et grunnprinsipp om såkalt fri bevisføring. Regelen er ikke direkte lovfestet i Tvistemålsloven men det følger indirekte av det faktum av vi har en del regler som gir domstolene hjemmel (les: adgang) til å nekte bevis fremført. Det kan f.eks skje når du forsøker å legge frem bevis for fakta som ikke er omstridt.

Domstolene har imidlertid supplert de lovfestede unntakene i Tvistemålsloven med ulovfestede unntak. Du har sikkert hørt om løgndetektorkjennelsen hvor en tiltalt ble nektet å legge frem resultatet fra løgndetektortest. Dette var en straffesak, men det er også eksempler på at visse typer bevis har blitt nektet i andre saker. I en samværssak ble moren f.eks nektet å legge frem opptak fra telefonsamtale hun hadde hatt med faren. I en arbeidsrettsak ble arbeidsgiveren nektet å legge frem videotape som viste at den ansatte stjal fra kassa. Som begrunnelse for å avvise bevis bruker Høyesterett ofte personvernhensyn.


Men det er kun unntaksvis en domstol nekter et bevis fremlagt. Bevis i juridisk sammenheng betyr nemlig ikke det samme som ”håndfaste” bevis, det kan snarere oversettes med ”indisium”. Alt du kan legge frem som på en eller annen måte kan underbygge dine påstander om fakta, omfattes av bevisreglene.

At du har fått legge frem et slikt bevis, betyr ikke at det faktum beviset indikerer automatisk skal legges til grunn. Domstolene må foreta en vurdering av hvor høy vekt de skal legge på de ulike bevisene som er lagt frem. Resultatet kan bli alt fra null vekt til avgjørende / svært høy vekt på et konkret ”bevis”, f.eks et brev eller en vitneobservasjon. Retten får ofte hjelp av eksperter som uttaler seg om holdbarheten av de ulike bevis som er lagt frem: rettsmedisinere uttaler seg gjerne om sannsynligheten for at offeret ble drept med akkurat den kniven, skrifteksperter uttaler som om ektheten av underskriften på et testament, osv. Dette gjør det enklere for dommerne å avgjøre hvor høy vekt de ulike bevisene skal tillegges.

Konklusjonen blir altså at det meste blir akseptert som bevis men det er ikke dermed sagt at det blir tillagt særlig vekt. Jo høyere ”troverdighet” beviset har, jo høyere vekt vil det få. Selv om du vil få adgang til å legge frem dine egne notater etter telefonsamtalen med en person du har saksøkt, vil du neppe vinne frem uten andre bevis i tillegg. Men de øvrige bevis kan altså bestå av en fax, en email e.l. Dersom du klarer å legge frem materiale som gjør at dommerne mener det er mest sannsynlighet at din versjon av saken er korrekt, vil du vinne saken.