Jussquiz

JussQuiz fra Paragrafen
Test dine kunnskaper. Vi har laget noen jussnøtter du kan prøve deg på. Flere av dem passer godt med pensum i rettslære i videregående skole.
Jusstest
Jusstest om barnevern fra Høyskolen i Bodø
Quiz fra Sandefjord tingrett
Sandefjord tingrett har tre quiz av ulik vanskelighetsgrad. Skolequiz er beregnet på elever i ungdomsskolen og Videregående quiz er beregnet på elever i videregående skole.