Hevd

Man kan få både eiendomsrett og bruksrett til en annens eiendom ved hevd. Hevd krever bruk over lang tid og forutsetter at den som hevder er i god tro.
Les mer »

Når mister man førerkortet - og for hvor lenge?

Kjører du med lavere promille enn 0,4, mister du vanligvis ikke førerkortet. Men kjører du i 120 km/t der fartsgrensen er 80 km/t, ryker førerkortet normalt i 5 – 8 måneder. Les om de nye reglene som er innført fra 1. januar 2004.
Les mer »

Uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo etter avdøde. Men hva innebærer det?
Les mer »

Særeie

Særeie er ikke gjenstand for deling ved separasjon og skilsmisse. Særeie kan avtales mellom ektefeller, og det kan også bestemmes av arvelater eller giver.
Les mer »

Privat skifte av dødsbo

Privat skifte er den vanligste formen for oppgjør av dødsbo. Arvingene ordner da selv med fordelingen av det avdøde etterlot seg.
Les mer »

Ny redaktør for Paragrafen.no

Patrick Rønning tar over som redaktør etter Thor Tidemann Bjønnes. Målet er å få Paragrafen.no over i en ny moderne form som gavner så vel jurister som ivrige, samfunnsengasjerte borgere.


Les mer »