Trygd

Offentlig nettsted.Folketrygdfondet
Folketrygdfondet forvalter midler tilhørende folketrygden.
Offentlig nettsted.Klagenemnda for bidrag til behandling i utlandet
Nemnda er et fritt og uavhengig klageorgan. Man kan påklage Rikstrygdeverkets avslag på søknad om behandling i utlandet til nemnda.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.NAV
Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Aetat og trygdeeetaten) har ca. 12.000 ansatte over hele landet.
Pensjon 2050
Dette nettstedet er opprettet for å oppmuntre unge mennesker til å engasjere seg i pensjonsdebatten som vil pågå de nærmeste årene. Hvorfor skal du overlate til andre å bestemme hvordan din pensjon blir?
Offentlig nettsted.Pensjonsreformen
Spørsmål og svar om pensjonsreformen vil bli lagt ut på disse sidene.
Offentlig nettsted.Pensjonstrygden for sjømenn
Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig tjenestepensjonsordning.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Offentlig nettsted.Sosial- og helseporten
Dette er en portal for informasjon om helse, trygd m.v. i Norge. Den drives av Sosial- og helsedepartementet. Den inneholder en stor mengde informasjon om bl.a. trygd, stønader og pensjoner.