Finans og handel

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Informasjon om bank og forsikring.
Norsk Opsjonssentral (NOS)
NOS arbeider med løsninger for aktørene i det norske finansmarkedet vedrørende: oppgjør, sikkerhetsstillelse, handel, verdipapiradministrasjon og generell risk management.
Næringslivets konkurranseutvalg
Næringslivets Konkurranseutvalg er et responderende selvdømmeorgan. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Coop NKL BA, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), TV 2 AS og Posten står bak Næringslivets Konkurranseutvalg. Det har sitt mandat knyttet til markedsføringsloven §§ 1 – 9 (Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår av 16. juni 1972). Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven.
Oslo Børs
Nettstedet inneholder informasjon om regelverket i forbindelse med virksomheten på børsen.