Pant i driftstilbehør skal tinglyses i løsøreregisteret

(Skrevet 09.07.2001 )

Tidligere ble pantsettelse av driftstilbehør tinglyst i grunnboken sammen med eiendomsrett eller leierett til fast eiendom. Med virkning fra 1. juli 2001 skal pant i driftstilbehør tinglyses i Løsøreregisteret. Løsøreregisteret administreres av Brønnøysundregistrene.

Er pantsettelser registrert i grunnboken før lovens ikrafttreden, må de tinglyses på nytt i Løsøreregisteret innen 1. juli 2002. Pantsettelsen vil da opprettholde rettsvern og prioritet. Det påløper ikke gebyr for ny tinglysing.

Regelendringen innebærer at det ikke lenger er noen kobling mellom pant i lokalene og pant i driftstilbehøret. Ved tvangsrealisasjon vil lokalene og driftstilbehøret bli solgt hver for seg.

Mer informasjon finner du på Brønnøysundregistrenes internettsider.